Tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Dans i Sydost, Dans i Sydost - Regional danssatsning för personer med utvecklingstörning, 200 000
HBT Festivalen, Ökad tillgänglighet till HBT Festivalen 2009, 200 000
Konst- och Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, LAB SWEDEN, internationellt danslabb, 110 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, AudioIndex - Det talande biblioteket, 400 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, SPUNK - läsglädje med barn/unga i särskola/träningsskola i Västerbottens län, 300 000
Norrlands Nätverk för musikteater & dans, NMD, Ökad publik och nya publikgrupper, 130 000
Synskadade konstnärer och konsthantverksförening, Synliggöra synskadade konstnärer och ge möjlighet till konstnärlig utveckling, 60 000
Teater De Vill, Barn och ungdomsteaterföreställningar, 350 000
Teater Sagohuset, Delta - ett kulturutvecklingsprojekt för barn och unga med funktionsnedsättning i Skåne, 100 000
Teater Västernorrland, Scenkonstbolaget, Turnerande scenkonst för alla, 200 000

Samtliga sökande
Bolagsskolan Specialpedagogiska verksamheten, Norrbottens län
Dans i Sydost, Kalmar län
Eksjö Animation, Jönköpings län
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, FHDBF, Stockholms län
Hagateatern, Västra Götalands län
Handikappförbundens samarbetsorgan, Nationellt
HBT Festivalen, Internationellt
Konst- och Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, Västra Götalands län
Kulturcentrum Skåne, Skåne län
KulturUngdom, Västra Götalands län
Lunds kommun, Internationellt
Länsbibliotek Uppsala, Uppsala län
Länsbiblioteket i Västerbotten, Nationellt
Länsbiblioteket i Västerbotten, Västerbottens län
Länsbiblioteket i Örebro län, Nationellt
Norrlands Nätverk för musikteater & dans, NMD, Västerbottens län
ProstGården, Dalarnas län
Regionbibliotek Västra Götaland, Nationellt
Riddargårdskliniken, Stockholms län
Statens historiska museer, Nationellt
Studieförbundet Bilda, Nationellt
Studieförbundet Vuxenskolan KAK - Bergslagsbygden, Västmanlands län
Studieförbundet Vuxenskolan Katrineholm-Björkvik, Södermanlands län
Studieförbundet Vuxenskolan, Södra Mellansverige, Östergötlands län
Svenska Very Special Arts, Nationellt
Synskadade konstnärer och konsthantverk förening, Internationellt
Teater De Vill, Nationellt
Teater Halland AB, Hallands län
Teater Sagohuset, Skåne län
Teater Västernorrland, Scenkonstbolaget, Västernorrlands län
Varietemaskinen, Västerbottens län
Varietemaskinen, Västerbottens län
Vindelns kommunbibliotek, Stockholms län
Västerås stad, Kulturskolan/Kulturcentrum, Nationellt

Header logo