Nationella minoriteters litteratur

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Arjeplogs Sameförening, Insamling av pitesamiska ord, 100 000
Barents Publisher/Sirillus AB, Smugglarkungens son av Bengt Pohjanen, 34 000
Bohusläns museums förlag, Bohusläns museums förlag, 50 000
Ceifo, Stockholms universitet, Seminarium om romsk barnlitteratur, 30 000
Länsbiblioteket i Västerbotten/Västerbottens läns landsting, Sjåavoeh - Nya arenor för konst och kultur i sydsamiskt område, 50 000
Megilla-Förlaget, Förlorat fosterland - en polsk judes självbiografi av Zalma Puterman, 20 000
Meän akateemi - Academia Tornedaliensis, Nya perspektiv för meänkieli - språkplanering och språklig standardisering i historia och nutid, 20 000
Sami Teather Servi, ARIN - Ny minoritetsdamatikk på Nordkallotten, 100 000
Winsa Cultural Consulting, Andarnas bok av Lars Lampinen och Birger Winsa, 11 000

Header logo