Dansföreställning med ögonbindel i Uppsala

K.R.O.P.P (koreografi–rörelse–omåttlighet–passion–projekt) är ett kreativt möte mellan olika danskonstnärer, deras verk och publiken. I ett av verken bär publiken ögonbindel för att uppleva dansen med andra sinnen. I samband med föreställningen ges också samtal och workshop. Uppsala Konsert & Kongress arrangerar tillsammans med Synskadades Riksförbund Uppsala län.

Kan vi se med kroppen? Vad är det för skillnad i seendet genom ögon och andra sinnen eller organ? Vad händer i kroppen när ett sinne försvinner? Utvecklas och förstärks då andra? Vad kan den dansande kroppen, människan lära sig av att inte se med ögonen?

K.R.O.P.P vill sätta fokus på andra sätt att se genom kroppen. Dansverk visas av Mana Hashimoto, från New York City samt Katarina Eriksson, Stockholm. Mana Hashimoto är professionell dansare som blev blind av en ögonsjukdom. Hon arbetar för att förmedla danskonst till synskadade. I verket ombeds publiken bära ögonbindel.

Mana Hashimoto ger också en rörelseworkshop för seende och synskadade. Föreställningen ges den 8 december, workshop den 10 december. Föreställningen syntolkas.

Header logo