Tidigare uppdrag

Under perioden 2011-2016 hade Kulturrådet i uppdrag av regeringen att se till att tre delmål för att öka tillgängligheten inom kulturlivet skulle uppfyllas inom myndighetens ansvarsområde.

Målen handlade om att kulturaktörer skulle ta fram handlingsplaner för att öka tillgängligheten, undanröja så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina lokaler, och att förbättra tillgängligheten på webbplatser och e-tjänster.¨

Uppdraget och arbetet med delmålen beskrivs närmare i Kulturrådets årliga rapporter till regeringen åren 2012-2016. Uppdraget slutfördes i och med 2016.

Från och med 2017 så är de tidigare delmålen inarbetade som krav på ett antal bidrag som fördelas av Kulturrådet, och för de statliga bidrag som fördelas inom Kultursamverkansmodellen. I länken nedanför kan du läsa mer om vilka minimikrav på tillgänglighet som gäller när du söker bidrag från Kulturrådet. Där finner du också material till stöd och vidareläsning.

RAPPORT

Ladda ner eller beställ rapporten Digitalisering och tillgänglighet. Den finns även på lättläst svenska och inläst i DAISY-format.

SKRIVA TILLGÄNGLIGT

Header logo