Samråd

Kulturrådet har från och med 2013 upprättat samråd med de nationella funktionshindersorganisationerna. I dagsläget  genomförs samråd 1-2 gånger per år med DHR och Funktionsrätt Sverige. Samråden genomförs tillsammans med Riksantikvarieämbetet.

Header logo