Kommunsamverkan

I Blekinge län samverkar de fem kommunerna i ett nätverk med syfte att utveckla sitt Skapande skola-arbete. Uno Hellgren, rektor och samordnare för Skapande skola i Sölvesborg, berättar.

Sedan 3 år tillbaka träffas samordnarna för Skapande skola i samtliga fem blekingekommuner till nätverksträff kring Skapande skola. På dessa träffar medverkar också företrädare för region Blekinge, representerande kultur. Vi ambulerar mellan kommunerna då vi har våra träffar. Två till tre gånger per termin träffas vi.

På agendan står bland annat:

  • Erfarenhetsutbyte av olika projekt.
  • Bra och dåligt i vår verksamhet och hur Skapande skola-arbetet kan utvecklas.
  • Tips om olika aktiviteter inom Skapande skola.
  • Hur externa kulturaktörer engageras.
  • Elevernas och lärarnas upplevelse av projekten.
  • Hur vi ska fortsätta att implementera Skapande skola bland beslutsfattare i våra kommuner. Det gäller bland chefstjänstemän inom skola och kultur samt politiker.
  • Planering av Skapande skola-konferens (en stor och viktig del av vårt arbete) med syfte att göra PR för vårt arbete med Skapande skola och ge god information om varför och hur i vårt arbete, allt för att stimulera till fortsatt god utveckling. Vi har tillsammans tillsvidare arrangerat två stora konferenser. Senast var den 13 april 2015. Konferensen hölls under temat ”Skolor som skapar – skapar kunnande”. Det var en heldag i Karlshamn med drygt 110 deltagare. Deltagarna kom från skola, musik/kulturskola, kulturinstitutioner, politiska nämnder avseende skola och kultur och landstinget med mera.
  • Hur vi kan fortsätta att vara ett utvecklingsforum för en fortsatt god utveckling av Skapande skola-arbetet i samtliga blekingekommuner, för att entusiasmera och utveckla tankarna kring Skapande skola.
Header logo