Läsåret 2018/19

Inför Skapande skola-läsåret 2018/19 sammanslås förskolesatsningen med grundskolan till en och samma ansökningsblankett.

Sökande väljer i ansökningsblanketten med vilken del eller vilka delar man vill jobba med, läs mer här.

KONTAKT

Lykke Pörtfors
Telefon: 08 519 264 56
lykke.portfors@kulturradet.se 

Jenny Löfström Ellverson
Telefon: 08-519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Tua Stenström
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Nardin Crisbi
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Kopian ska inte skickas in som ansökan.

Header logo