Krav på professionalitet

Fokus i begreppet professionalitet ligger på den kreativa processen samt kompetensen att överföra och kommunicera det konstnärliga uttryckssättet. För fria kulturaktörer använder Kulturrådet Arbetsförmedlingen Kulturs definition. I korthet innebär den att kulturaktörerna ska ha en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor eller liknande. De bör dessutom ha stor vana av att arbeta med barn och ungdomar.

Om aktören saknar formell utbildning ska den under de senaste tre åren (fem för fria konstnärer) huvudsakligen arbetat med sin konstform under sin yrkesverksamma tid samt ha verkat i etablerade sammanhang genom återkommande professionella engagemang.

Kulturrådet definierar även pedagoger inom konstområdena (exempelvis inom film, bild, media, dans) som kulturaktörer. Pedagoger ska utöver sin utbildning ha en högre konstnärlig utbildning. De ska dessutom ha stor vana av att arbeta med barn och ungdomar.

Header logo