Handbok för kulturprojekt i skolan

Kultur i väst, Västra Götalandsregionen, har gjort en handbok för att underlätta möten mellan kulturaktörer och skolan.

Handboken är tänkt som ett stöd för att planera gemensamma kulturprojekt i skolan.

Header logo