Swedish Performing Arts for an International Audience

Kulturrådet producerar katalogen Swedish Performing Arts for an International Audience. I katalogen medverkar scenkonstaktörer som har en föreställning som ska turnera internationellt eller presenterar internationell scenkonst i Sverige.
Erbjudandet att delta i katalogen har omfattat scenkonstaktörer verksamma i Sverige som uppbär statligt stöd för 2015/2016, (verksamhetsbidrag, projektbidrag, produktionsbidrag eller stipendium från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden). Enskilda scenkonstnärer, fria grupper/koreografer, festivaler, fria scener och scenkonstinstitutioner har också kunnat delta. Katalogen kommer bland annat att spridas i de internationella sammanhang där Kulturrådet deltar.
Header logo