Sakkunniga för stöd till planerad utgivning av litteratur

Under 2017 års bidragsfördelning är följande personer sakkunniga inom bidragsformen:

Per Israelsson, litteraturvetare, Stockholm
Jon Helgason, forskare och studierektor, Lund
Johanna Billing, konstnär, Stockholm
Anders Persson, universitetslektor i filosofi, Stockholm/Södertörn

Header logo