Referensgruppen för utställningsarrangörer inom bild- och formområdet

Bella Rune, konstnär, Stockholm, ordförande

Shiva Anoushirvani, konstnär, Stockholm

Runo Lagomarsino, konstnär, Malmö

Mikael Nanfeldt, kulturstrategisk chef, Göteborg

Maria Ragnestam, projektledare, Kiruna

Roland Spolander, professor emeritus, Umeå

Giorgiana Zachia, forskningsutvecklare, Göteborg

Header logo