Litteraturstödsgruppernas sammanträden

VÅREN 2018

ARBETSGRUPP  Januari  Februari  Mars   April   Maj   Juni
SKÖNLITTERATUR         12         16       28    
FACKLITTERATUR         13                17          5
BARN- OCH UNGDOMSLITTERATUR            9       23          18    
BILDVERK OCH SERIER             1                 8

 

Header logo