Arbetsgruppen för facklitteratur

Arbetsgruppen bedömer ansökningar om litteraturstöd för facklitteratur i vid bemärkelse samt genomillustrerad facklitteratur, i såväl svenskt original som i svensk översättning. Med genomillustrerad facklitteratur avses facklitterära titlar där bilden förstärker/förklarar texten. Facklitteratur inom områdena konst och skönlitteratur bedöms inom arbetsgruppen för bildverk samt serier respektive arbetsgruppen för skönlitteratur.

Sofia Lilly Jönsson, journalist, musikvetare och kulturskribent, Visby (ordförande)

Danilo Brozovic, lektor i företagsekonomi, översättare, författare, Stockholm/Skövde

Patrik Lindenfors, fil. dr i zoologisk ekologi, lärare och författare, Stockholm

Stina Otterberg, kritiker, skribent, litteraturvetare, Göteborg

Annika Persson, journalist och författare, Stockholm

Kristiina Savin, idéhistoriker, Lund/Gotland

David Brax, fil. dr i praktisk filosofi, Göteborg

Bidragsinformation

Header logo