Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

kulturrådet på pride

2 augusti: Stockholm Pride
"Queer kultur - vad är det?"
Kulturrådets Bongi MacDermott medverkar i Regeringskansliets monter kl 14:00-16:30. Läs mer om regeringens medverkan under Stockholm Pride här.

10 augusti: Malmö Pride
Kulturrådets Bongi MacDermott medverkar i en panel med övriga hbtq-strategiska myndigheter. Se programmet här.

23 september: Dala Pride
Kulturrådets Bongi MacDermott medverkar i ett panelsamtal. (Program kommer.)


28 september

Kommunkulturdagarna 2017, Stockholm

Kreativa platser finns på plats under rubriken Hur konst och kultur kan bidra till ett öppnare samhälle där individer känner inflytande och växer.

Tid: Torsdag 28 september klockan 12:40
Plats: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Ytterligare information om Kommunkulturdagarna här 


28 september-1 oktober

Bok & Bibliotek, Göteborg

Den 28 september–1 oktober möts författare och bokälskare på Bok & Bibliotek i Göteborg. Kulturrådet arrangerar Ung scens program för fjärde året i rad, där fokus är barns rätt till kultur, läslust och allas lika värde. En av höjdpunkterna är när den nya läsambassadören presenteras av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Programmet för Ung scen presenteras i sin helhet i augusti.


4 oktober

Öppet Hus/Bidragsinformation Stockholm

Arrangeras av Stockholms Kulturförvaltning
Tid: Onsdag 4 oktober klockan 15.00-17.00
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N
T-bana/Pendeltågsstation: Odenplan

Medverkande: Kulturförvaltningen Stockholms stad, kulturförvaltningen Stockholms läns landsting, Musikverket och Kulturrådet. Det krävs ingen föranmälan. När du kommer dit anger du om du vill träffa Kulturrådets handläggare. Undvik gärna att komma precis innan stängningsdags då det är svårt att dra över på tiden!

Läs mer om Stockholms Kulturförvaltnings Öppet hus


14-19 oktober, Seoul

performing arts market in Seoul (pams)

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS i Seoul, 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Kulturrådet står för monter och kringarrangemang samt lägger grunderna för ett nordisk-koreanskt utbytesprogram med fokus på den unga publiken. Läs mer här


 23 november, Stockholm

Att överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna

När: Torsdagen den 23 november 2017 kl 09.00-16.45
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t ex folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera

Vad vill vi ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

En fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter. Läs mer här


 

Header logo