Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där vi medverkar de närmaste månaderna.


3 juli, Visby

Kulturskoleklivet – vart är vi på väg?

Visionen är att barn och unga i hela landet, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, kan få ökad tillgång till en inkluderande kulturskola. Nu har det på regeringens förslag getts utvecklingsmedel till sex olika lärosäten i Sverige för att ta fram utbildningar med relevans. Hur ser förslagen ut? Med bland andra Jenny Löfström Elverson, Kulturskolecentrum, Kulturrådet.

När: 3/7 2018 10:45 - 11:45 
Plats: Strandgatan 1, Sal Arlöv
Arrangör: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Läs mer om seminariet

Header logo