Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

29 januari 2018, Stockholm

Vem får vara med? Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och mångfald

Tid: 29 januari 2018, kl. 9:30-16:30
Plats: Dansens Hus, Barnhusgatan 14, Stockholm
Anmälan: se denna sida på Kulturanalys Nordens webbplats

En dag fullspäckad med ny fakta, kunskap och debatter. Dagen sätter fokus på kulturens roll i ett inkluderande samhälle, och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder. Kulturrådet medverkar i ett av dagens fyra teman, "Ett inkluderande nordiskt kulturliv – hur ser framtidens kulturliv ut?".

Avstamp för de kulturpolitiska debatterna är tre nya rapporter som jämför de nordiska länderna och belyser frågan hur inkluderande kulturlivet är i Norden. Vilka möjligheter till inflytande har kvinnor respektive män på kulturarbetsmarknaden? I vilken mån ges minoriteter, nyanlända och personer med utländsk bakgrund samma möjligheter till professionellt utövande som majoritetsbefolkningen? Vad händer med konsten och kulturen i mötet mellan integrationspolitik och kulturpolitik?

Den nordiska kulturpolitiska dagen Vem får vara med? ingår i Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018. Till dagen bjuder vi in beslutsfattare och kulturutövare från hela Norden. Sveriges kultur- och demokratiminister kommer att medverka under dagen.


7-10 februari 2018, Eskilstuna

Folk och Kultur

7-8 februari 2018 hålls första upplagan av Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Temat är kulturens roll som motor i ett hållbart samhällsbygge och Kulturrådet kommer både arrangera seminarier och bjuda in till After Speech i sin monter.

Under mässan kommer Kulturrådet berätta mer om vad som är på gång, informera om aktuella satsningar och bjuda in till fördjupade diskussioner om Kulturens roll i samhället. Kulturrådet kommer att arrangera tre seminarier under Folk och Kultur:

  • Äga rum (samarrangeras med Statens konstråd)

Nulägesrapport från Äga Rum - regeringens nationella satsning på konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar genom delsatsningarna Kreativa platser och Konst händer. Seminariet ger en nulägesrapport från båda delsatsningarna. Kulturminister Alice Bah Kuhnke medverkar i denna punkt.

  • En inkluderande kulturskola i Norden (samarrangeras med norska kulturrådet)

Ett samtal mellan de nordiska Kulturskoleråden och utövare från det fria kulturlivet om hur utmaningarna kring inkludering ställs på sin spets.

  • Kulturen i samhällsbygget: ökade anslag och nya uppdrag på Kulturrådet

Vilken roll ska kulturen ha i samhällsutvecklingen? I regeringens budgetproposition för 2018 finns en tydlig ambition att stärka kulturen, bland annat genom satsningar på biblioteken och Kulturskolorna. På seminariet öppnar Kulturrådet för samtal om aktuella satsningar och nya uppdrag.

Mer information kommer i januari 2018. Läs mer på Folk och Kulturs hemsida.


 

Header logo