Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Läsfrämjande

Kulturrådet har i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Nu arbetar vi med att genomföra det handlingsprogram för läsande som togs fram 2014. För att öka kunskapen om läsfrämjande metoder, har Kulturrådet också tagit fram en kunskapsöversikt, Med läsning som mål.

Foto: Linda Söderberg

Se filmer från "Att överbrygga läsklyftor"-konferensen

Under rubriken "Att överbrygga läsklyftor" arrangerade Kulturrådet en metoddag om vuxnas läsande i Filmhuset i Stockholm. Programvärd var läsambassadören Johan Anderblad. Nu kan du se åtta filmer från konferensen, uppdelade efter de olika programpunkterna.

Se filmerna

Johan Anderblad. Foto: Susanne Kronholm

Följ läsambassadören på Instagram

Den nya läsambassadören Johan Anderblad använder det sociala mediet Instagram som huvudsaklig kommunikationskanal. Det innebär att Kulturrådet för första gången har startat ett konto på Instagram, som vi hoppas att även framtida läsambassadörer kommer att vilja använda. Följ @lasambassadoren på Instagram!

Länk till Läsambassadören på Instagram

Att överbrygga läsklyftor – En metoddag om läsfrämjande för vuxna

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Läs mer om metoddagen

Johan Anderblad är Sveriges nya läsambassadör

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade idag Sveriges nya läsambassadör på Kulturrådets Ung scen på Bokmässan. Johan Anderblad, känd från barnprogrammet Bolibompa, ska de närmaste två åren arbeta för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. "Läsambassadören checkar in" blir hans ledmotiv!

Läs mer om Läsambassadören

Foto: Anna von Brömssen.

Bokstart i hela landet

Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att utvidga Bokstart samt koppla satsningen till förskolan. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling. Regeringen tillför 10 miljoner kronor från statligt håll. 

Läs mer om Bokstart

Läsambassadören podd

Podd: Ett multikonstverk för örat

En bilderbok är en bok som låter eftersom det nästan alltid är en vuxen som högläser ur den, enligt författaren Ulf Stark. I samtal med läsambassadör Anne-Marie Körling funderar de kring bilderboken som multikonstverk.

Lyssna på podden Läs för livet

Anne-Marie och Lisa på Bok & Bibliotek

Biblioteksrast och läslov är bra!

– Läslov är bra, det blir ett innehåll, inte bara en årstid. Det känns lugnt och mysigt, säger Lisa Löfving, 11 år till Sveriges läsambassadör Anne-Marie Körling i podd-serien Läs för livet. På Bok & Bibliotek spelades ett nytt avsnitt in på temat Läslovet – samtal med en ung bokslukare.

Lyssna på podden

Barn som läser.

Urvalskatalogen för nya barn- och ungdomsböcker

Håll ut – den kommer! Barn- och ungdomsbokskatalogen 2016–2017 ges ut i ny utvecklad utgåva lagom till höstlovet vecka 44. Här presenteras ett urval – 210 titlar – av de bästa barn- och ungdomsböckerna ur årets bokutgivning, valda av en handplockad expertgrupp. Katalogen vill vägleda och inspirera barn och unga och alla de som på ett eller annat sätt har betydelse för barns och ungas läsning.

Läs mer om årets katalog

 Anne-Marie Körling ochTuija Lehtinen. Foto: Sandra Charlez.

Lustfylld läsning ger koncentration på köpet

Koncentration och läsning är temat för höstens första podd i serien Läs för livet. Läsambassadör Anne-Marie Körling samtalar med skolpsykolog Tuija Lehtinen om uppmärksamhet, högläsning, social läsning och envishet. Och om att bli riktigt absorberad av en bok.
– Koncentration handlar om att rikta och bibehålla sin uppmärksamhet, betonar Tuija Lehtinen som arbetar med lärare i Haninge kommun.

Lyssna på Läs för livet

Jonas Andersson och Anne-Marie Körling. Foto: Sandra Charléz.

Fri läsning

Läsambassadören Anne-Marie Körling samtalar med litteraturvetaren Jonas Andersson om frihet, fritid och frivillighet. Vad läser de själva i hängmattan? Juniavsnittet av podden Läs för livet ger inspiration inför sommaren. Avsnittet finns även på Itunes.

Lyssna på Läs för livet

Omslag Med läsning som mål

Kunskapsöversikt om läsfrämjande

Med läsning som mål – om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Så heter den kunskapsöversikt som Kulturrådet presenterar. Kulturrådet vill med rapporten bidra till fördjupad kunskap, förbättrad praktik och diskussion om hur läskunniga kan bli läsare samt hur litteraturen kan nå de som ännu inte läser.

Läs mer om kunskapsöversikten

Header logo