Kvinnor med färg i ansiktet. Foto: Komplexity Media

Kulturrådet söker kreativa platser

Mellan den 25 augusti och 22 september går det att söka Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser. Under 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till kulturprojekt i bostadsområden som drivs av lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik. Bidraget är en del av regeringens satsning Äga rum.

– Vi vill stödja de kreativa krafter som finns runt om i Sverige och som kanske inte tar del av de ekonomiska stöd som finns. Vår förhoppning är att satsningen får fler människor att bidra med sin kompetens till kulturlivet, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.


En del av Äga rum

Bidraget är en del av Äga rum – regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Kulturrådet ska fördela bidrag till kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. Statens konstråd ska genom sitt projekt Konst händer producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets offentliga miljöer och utveckla metoder för invånarinflytande.

Guide för sökande

Kulturrådet har tagit fram en guide för sökande med checklista och information om bidraget Kreativa platser, Äga rum-satsningen, kriterier för att söka samt hur man ansöker.

Ladda ner guiden

Guide in english

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Viktoria Nguema
Handläggare
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Handläggare
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se


 

Header logo