Kulturrådets monter 2012.

Satsar internationellt

Kulturrådet och Bok & Bibliotek samarbetar för att öka intresset för svensk litteratur i världen. Genom att bevilja bidrag till utomnordiska förläggare och underagenter som vill besöka Bokmässan i Göteborg hoppas Kulturrådet och Bok & Bibliotek på ökade kunskaper om svensk litteratur i världen och därmed större möjligheter för svenska författare att nå en utländsk läsekrets.

Läs mer om satsningen

Jättebok på bokmässan i Bologna. Foto: Stefan Tell.

31 jätteböcker

Håll utkik efter jätteböckerna på Bok & Bibliotek! Det är verken som ställdes ut i Bologna i våras när Sverige var hedersgäst på världens största barnboksmässa. 31 illustratörer presenteras i varsin uppslagen bok med ett originalverk och ett självporträtt. De flesta står på Plats för barn där även utställningskatalogen finns att köpa.

Läs mer om illustratörerna
Se utställningskatalogen
Se filmklipp från bokmässan i Bologna

Header logo