Kulturrådets styrelse 2006-2007

Kennet Johansson Kulturchef, Göteborg (styrelsens ordförande, fr.o.m. 070701)

Kristian Berg Kulturchef Västra Götalandsregionen, Stockholm

Sture Carlsson Verkställande direktör, Göteborg

Ljiljana Dufgran Kulturskribent, Stockholm

Karin Helander Professor, Stockholm

Lars Hjertén Rektor, Tidaholm (vice ordförande)

Marianne Lindberg De Geer Konstnär, Stockholm

Thomas Millroth Konsthallschef, Gärsnäs

Kristina Rennerstedt Generaldirektör, Statens kulturråd, Stockholm

Claes Rydberg Kulturchef, Jönköping

Leif Stinnerbom Regissör, Sunne

Header logo