Europa Nostra Award

EU:s pris för kulturarv/Europa Nostra Award delas varje år ut till projekt, insatser och personer som är av betydelse för bevarande av kulturarvet i Europa.

Priser delas inom fyra kategorier:

  • Kategori 1 Conservation: bevarande, restaurering, återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö samt omställning till nya användningsområden (inom områdena arkitektur, kulturlandskap, historiska parker och trädgårdar, konstföremål, arkeologi samt industriminnesvård/industrilandskap)
  • Kategori 2 Research: forskningsinsatser och utvecklingsinsatser av mer generell natur
  • Kategori 3 Dedicated Service: framstående personliga insatser eller insatser av föreningar som pågått under lång tid
  • Kategori 4: Education, Training and Awareness-Raising: föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor

Omkring 25 projekt mottar Europa Nostra-priset varje år. Av dessa utses sex till mottagare av Grand Prix och därmed en prissumma om 10 000 euro. Nomineringar kan göras från alla europeiska länder, även från länder utanför EU. Priset organiseras sedan 2002 av nätverket Europa Nostra som har över 200 ideella bevarandeorganisationer som medlemmar.

Alla kan nominera projekt, organisationer eller personer till priset, förutsatt att den nominerade givit sitt medgivande. Så ta gärna vara på möjligheten att nominera projekt i Sverige. Nomineringar kan göras varje höst.

Bland tidigare svenska vinnare finns restaureringen och renoveringen av Eslövs medborgarhus och avhandlingen Stadsgrundningar och planförändringar: svensk stadsplanering 1521-1721.

Header logo