Europeiska kulturhuvudstäder

Initiativet med Europeiska kulturhuvudstäder ingår i delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa. Syftet med utnämningen av europeiska kulturhuvudstäder är att lyfta fram den kulturella rikedomen, mångfalden och gemenskapen i Europa samt att bidra till att utveckla en ömsesidig förståelse mellan invånare i Europa.

En kulturhuvudstad ska ha ett program som bygger på kulturellt samarbete i Europa och intresserar och engagerar de som bor i staden och dess omgivning samt öka det internationella intresset för området.

Initiativet att utse europeiska kulturhuvudstäder startade 1985 och sedan 2011 väljs två städer från två olika medlemsstater till europeiska kulturhuvudstäder. Medlemsstaterna får under perioden 2007-2019 i tur och ordning vara värdar för evenemanget.

Processen att välja städer startar ungefär sex år innan det att beslut kan fattas. Urvalsprocessen involverar en grupp av oberoende experter inom kulturområdet som bedömer ansökningarna, men det är Europeiska rådet som utnämner städer till europeiska kulturhuvudstäder. Städerna väljs inte endast på grundval utifrån vad de gör i nuläget, utan till stor del utifrån vad de planerar att göra i framtiden. Städerna ska inför ansökan utarbeta ett kulturprogram som måste ha ett europeiskt inslag, involvera allmänheten, ha europeisk attraktionskraft och passa in i stadens långsiktiga utveckling.

Mer än 40 städer i Europa har utnämnts till europeiska kulturhuvudstäder. Två svenska städer har hittills utnämnts till europeiska kulturhuvudstäder: Stockholm 1998 och Umeå 2014.

Följande städer har utsetts till europeiska kulturhuvudstäder från 2014 och framåt:

  • 2014: Umeå (Sverige) och Riga (Lettland)
  • 2015: Mons (Belgien) och Plzeň (Tjeckien)
  • 2016: Donostia-San Sebastian (Spanien) och Wrocław (Polen)
  • 2017: Aarhus (Danmark) och Paphos (Cypern)
  • 2018: Valletta (Malta) och Leeuwarden (Nederländerna)
  • 2019: Matera (Italien) och Plovdiv (Bulgarien)
  • 2020: Rijeka (Kroatien) och Galway (Irland)

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Header logo