Foto: EU-kommissionen

Pilotprojekt för eventuellt musikprogram

Music Moves Europe är EU-kommissionens initiativ för att främja utveckling av musiksektorn i Europa. Under två år har en arbetsgrupp med branschrepresentanter tillsammans med EU-kommissionen diskuterat behov och utvecklingsmöjligheter för musiksektorn i Europa. Nu lanseras ett pilotprojekt för att i mindre skala testa ett eventuellt kommande stödprogram för musiksektorn i nästa EU-programperiod från 2021.

Såväl EU-kommissionen som Europaparlamentet engagerar sig i den europeiska musiksektorns framtid och ser musiken som en viktig del för social inkludering och kulturell mångfald. Den europeiska musiksektorn genererar enligt EU-kommissionen 1 miljon jobb och 25 biljoner euro i omsättning. Kommissionen har analyserat sektorn och konstaterar att systemet för den europeiska musikindustrin är ostabilt och i behov av nya initiativ på policynivå för att utvecklas ytterligare.

Lanserades i februari

I november förra året fattade Europaparlamentet beslut om ett pilotprojekt, en så kallad preparatory action, för att i mindre skala testa ett eventuellt kommande stödprogram eller stödform specifikt för musiksektorn i nästkommande EU-programperiod från 2021.

Den 14 februari lanserade Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur detta initiativ i Bryssel. Deltog gjorde Europaparlamentariker, representanter från EU:s institutioner och från musikbranschen i Europa.

Tidplan

Så här ser tidplanen ut för det fortsatta arbetet med Music Moves Europe ut:
I mars/april kommer pilotutlysningen att publiceras (calls for tenders and calls for proposals). Utlysningen kommer ha följande fyra prioriterade områden: ökad kunskap, stärkt dialog inom musiksektorn, professionalisering och kompetensutveckling samt utarbetande av en förberedande strategi för musikexport

Total budget för pilotprojektet är 1,5 miljoner euro.

2016 grundades en europeisk organisation bestående av de 23 nationella exportkontoren för musik i Europa kallat European Music Exporters Exchange (EMEE). De samarbetar för en starkare europeisk musiksektor och har skrivit ett gemensamt brev till Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande (se länk nedan).

Följ gärna diskussionen om framtiden för musiksektorn i Europa på Twitter via #MusicMovesEurope

Header logo