Stöd till projekt som ska positionera Norden i världen

Nordiska ministerrådet utlyser medel för projekt och samarbeten med målet att ”förstärka den nordiska profilen på den globala arenan”. Projekten ska bidra till att genomföra Nordiska ministerrådets strategi för internationell positionering av Norden.

Det finns två stödtyper: stödjande samarbeten och kreativa talanger.

  • Stödjande samarbeten: projekt som bidrar till att profilera Norden och våra gemensamma värden. Minst tre partners från minst två olika nordiska länder samarbetar. Max 250 000 DKK kan sökas.
  • Kreativa talanger: projekt som ändrar föreställningen om hur Norden ska profileras. Hög kreativ nivå med fokus på nya aktörer och idéer. Max 50 000 DKK kan sökas.

Total budget för utlysningen är 2 miljoner danska kronor och sista ansökningsdatum är den 13 november.

Header logo