Stöd till ökat kunskapsflöde

Innovativa och multidisciplinära förhållningssätt till lärande, mer entreprenörskap inom högre utbildning och ett flöde av kunskap mellan olika sektorer: Erasmus+ utlyser stöd för kunskapsallianser mellan högre utbildning och andra organisationer.

Stödet är öppet för alla sektorer. Aktörer inom kultur och konstnärlig verksamhet har möjlighet att delta. Samarbete mellan olika sektorer är välkomna. Organisationer som kan komma ifråga är till exempel branschorganisationer, företag, lärosäten, arbetsmarknadens parter, yrkesutbildningar, myndigheter med mera.

Tvååriga allianser kan söka upp till 700 000 euro. För treåriga allianser är maxbeloppet en miljon euro. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2018. Den 4 december höll EU-kommissionen ett webbinarium om utlysningen. Webbinariet kan ses i efterhand. Universitets- och högskolerådet är svensk kontaktmyndighet för Erasmus+-programmet och kan ge mer information.

Se webbinariet

Läs mer om utlysningen

Header logo