Museer i samverkan med kreativa företag

Museer och kreativa företag har mycket att vinna på att samarbeta. Men fallgroparna är många, för såväl museer som företag. Det konstaterar tankesmedjan Creative Museum i en ny rapport. Creative Museum är en oberoende tankesmedja i regi av det europeiska museinätverket NEMO, som finansieras av Kreativa Europa.

Företag inom kreativa näringar drivs av andra målsättningar än museer. Företag söker vinst på investerat kapital medan museerna har ett samhällsuppdrag: att bevara och tillgängliggöra samlingar och miljöer. Men förutsättningarna för lyckade samarbeten är ändå stora – så länge de olika organisationerna visar respekt för samarbetspartens behov och drivkrafter.

I en nyutkommen lägesrapport från det pågående projektet ”Museums and Creative industries” lyfter tankesmedjan Creative Museum fram erfarenheter från researcharbete på Nordirland samt resultatet av enkätundersökningar från bland annat Polen och Lettland. Det visar sig att museer redan nu i hög utsträckning samarbetar med olika representanter från de kreativa näringarna. Framförallt handlar det om att ta fram nya utställningar eller nya produkter att sälja i butiken. Då rör det sig främst om rena konsultuppdrag.

Samarbeten på mer jämställd nivå, där organisationer samverkar för att till exempel söka extern finansiering för ett projekt, är betydligt mer ovanliga. Rapportförfattarna ser dock att ”museer gärna vill väcka samlingarna till liv med hjälp från den kreativa industrin” samtidigt som ”fler kreativa företag vill dra nytta av de unika resurser museerna erbjuder”. En viktig faktor är att det krävs tillgång till museernas samlingar – därför blir digitalisering en avgörande aspekt för att göra museerna till attraktiva samarbetsparter för kreativa företag.

För företagen gäller att förstå och visa respekt för museernas samhällsuppdrag. Rapporten avslutas med en samling rekommendationer för lyckade samarbeten, där rapportförfattarna bland annat skriver att ”Ni behöver inte ha samma målsättningar för samarbetet, men målsättningarna måste passa ihop”.

Header logo