Många svenska aktörer får stöd för att delta i plattformar

EU-kommissionen har nu beslutat om vilka europeiska plattformar som får stöd och Sverige har varit framgångsrikt i denna omgång. I 5 av 13 projekt som beviljats medel deltar svenska aktörer.

Detta var den sista ansökningsomgången i nuvarande programperiod 2014−2020. Flera svenska aktörer har fått stöd för sitt arbete europeiska plattformar: föreningen Littfest i Versopolis, Stockholms konserthus i Classical Futures Europe, Dansens hus i Aerowaves, Landskrona stad i och Kungliga operan i FEDORA - The European Circle of Philanthropists of Opera & Ballet.

Mer information om vilka organisationer som de svenska aktörerna samarbetar med finns i länkarna nedan.

Totalt har 13 plattformar beviljats stöd om 6 403 777 euro. Dessa är följande:
Liveurope
Future Architecture Platform
Magic Carpets
Versopolis
European Media Art Platform
Classical Futures Europe
Aerowaves
European Talent Exchange Programme
FEDORA Platform
CircusNext PLaTFoRM
Distributed Design Market Platform
Sound, Heterogenos Art and Performance in Europé
PARALLEL- European Photo Based Platform


I varje plattform samarbetar ett tjugotal europeiska organisationer. Aktörer som arbetar med att skapa plattformar med fokus mot publik verksamhet kan söka stöd inom Kreativa Europa. Stöd ges till verksamhet som erbjuder en europeisk plattform för att främja nya europeiska konstnärliga och kreativa begåvningar inom ett specifikt konstområde.

Plattformarna ska arbeta för ökad rörlighet inom Europa för nya konstnärer och kulturskapare och för konstnärliga och kulturella verk. De ska stärka aktörer med europeisk programläggning. Nätverksaktiviteter och ömsesidigt lärande bland plattformsmedlemmarna är också en del av en plattforms arbete. En betydande del av plattformens arbete ska utgöras av publik verksamhet. Publikutveckling är ett prioriterat område och innovativa sätt att arbeta med publikfrågor uppmuntras.

Littfest deltar sedan 2015 i litteraturplattformen Versopolis som nu fått fortsatt stöd. Läs mer om Littfests arbete inom plattformen:
Läs mer om Littfest

Information om de plattformar som svenska aktörer deltar i

Se hela fördelningen av stöd till europeiska plattformar

Mer om innehållet och vilka som deltar i plattformarna

Header logo