Kreativa hubbar får stöd

En plats där skapande personer kan mötas, arbeta och utveckla sina projekt och verksamheter ‒ ibland kallar man dem ”Creative Hubs” eller ”co-working spaces”. Svenska översättningar som förekommer är ”krearum” eller ”kreativa hubbar”. Nu gör Kreativa Europa en särskild utlysning för att stödja sådana verksamheter.

Upp till 1,5 miljoner euro kommer att betalas ut till ett projekt som förstärker samverkan och nätverkande mellan kreativa hubbar inom EU och dess samarbetsländer. Projektförslagen ska löpa över 28 månader. För att kunna få stödet måste projektet bland annat kunna visa hur det kan sammanföra kreativa hubbar med lokala beslutsfattare och hur det kan hjälpa till att utvärdera och presentera goda exempel på hur de kan samverka med sin lokala omgivning. EU-kommissionen vill också att projektet leder fram till ett antal rekommendationer för framtida insatser för att stödja kreativa hubbar på alla nivåer, från det lokala till det internationella. Stödet får täcka max 80 procent av projektets kostnader. Sista ansökningsdag är 5 februari 2018 och projektet förväntas sedan sätta igång i september eller oktober samma år.

Läs mer om utlysningen

Header logo