Hur kan konst och kultur främja interkulturell dialog i en migrationskontext?

Inom ramen för medlemsstaternas och Europeiska kommissionens samarbete Open Method of Coordination har expertgruppen som arbetat med interkulturell dialog publicerat en intressant rapport om konst, kultur och migration i Europa.

Hur kan konst och kultur främja interkulturell dialog? Kommissionens och medlemsstaternas samarbete Open Method of Coordination har lett fram till en rapport om relationen mellan konst, kultur och migration.

Läs hela rapporten

Läs sammanfattningen

 

Header logo