Brainstorma om kultur för social inkludering

Kulturen ska bidra till social utveckling. Det är en av ambitionerna för det Europaåret för kulturarv 2018. Men hur samarbetar man med andra sektorer för att nå dit? Var med på brainstorming!

Voices of Culture är EU-kommissionens forum för dialog med kultursektorn. Nu efterlyser de omkring 30 deltagare till två samtal i april och september 2018. Deltagarna ska bidra med två goda exempel var, som visar just hur kulturverksamhet kunnat leda till större inkludering och delaktighet i samhället. Sedan blir det brainstorming: vilka bra idéer vill gruppen ta med sig till dialogmötet, som infaller i september?

Representanter från alla delar av den kulturella och kreativa sektorn är välkomna att söka: kulturinstitutioner, föreningar, nätverk, företag med mera. Det viktiga är att man kan visa på relevant expertis vad gäller kultur för social inkludering och hur man bygger partnerskap med andra sektorer. Sista ansökningsdag är 8 januari 2018.

Läs mer här
Ansök på denna sida (länk längst ner)

Header logo