Ansök om EU:s kulturarvspris Europa Nostra

Nu är det hög tid att förbereda ansökan till EU:s kulturarvspris Europa Nostra. Sista ansökningsdatum är den 1 oktober. Europa Nostra Awards finansieras av EU-programmet Kreativa Europa.

Nomineringar kan göras inom dessa fyra olika kategorier:

Conservation
Föredömliga initiativ inom bevarande, restaurering, återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö (arkitektur, kulturlandskap, konstföremål, arkeologi, industriminnesvård och ingenjörsskap). Projekten kan också gälla nya sätt att använda och bruka kulturarvet.

Research and digitization
Framstående forskningsinsatser, digitaliseringsprojekt och utvecklingsarbeten.

Dedicated Service by individuals or organisations
Framstående insatser av personer eller föreningar etc. för att bevara eller främja kulturarv.

Education, Training and Awareness-Raising
Föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor.

Läs mer och ansök här

THE 7 MOST ENDANGERED

Ett annat initiativ från Europa Nostra som finansieras via Kreativa Europa är The 7 Most Endangered. Programmet startade 2013 som ett samarbete mellan Europa Nostra, European Investment Bank Institute och Council of Europe Development Bank. Syftet är att rädda och skapa uppmärksamhet kring hotade kulturarv (monument, byggnader, platser, landskap). Utifrån ett ansökningsförfarande beslutar en internationell expertpanel om en lista över de kulturarv i Europa som bedöms vara i störst behov av stöd. Sedan fattar Europa Nostras styrelse beslut om vilka sju kulturarv som hamnar på den slutgiltiga listan. Vidare genomförs aktiviteter för att rädda de sju kulturarven. En handlingsplan utformas tillsammans med nationella, regional och lokala företrädare.

Läs mer om The 7 Most Endangered

Header logo