Aktuella utlysningar hos Nordisk kulturkontakt

Nu är det också öppen ansökningsperiod för Nordisk kulturkontakts nätverksstöd samt mobilitetsstöd. Nätverksstöd och mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet.

NÄTVERKSSTÖD
Syftet med nätverksstödet är att ge kulturaktörer i nordiska och baltiska länder möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Stödet kan sökas i två olika former: kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd.

Stödet kan sökas av professionellt verksamma inom alla konst- och kulturfält, i alla de nordiska och baltiska länderna. Enskilda individer (konstnärer och andra kulturutövare, producenter och liknande), grupper eller organisationer och institutioner kan söka. Individer som ansöker ska vara bosatta i Norden eller Baltikum, men behöver inte ha nordisk eller baltisk nationalitet. Grupper, organisationer och institutioner som ansöker ska vara hemmahörande i Norden eller Baltikum.

Sista ansökningsdatum är den 28 september 2017.

Läs och ansök här

MOBILITETSSTÖD
Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum. Det ska ge enskilda individer och mindre grupper tillgång till kontakter, kompetens och kunskap. Det ger också möjlighet att presentera konst- och kulturproduktioner och öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Resan kan exempelvis gälla samarbete med kollegor i annat land, gästspel, utställningar, deltagande i konferenser, möten och workshops eller researcharbete.

Mobilitetsstöd ges för resor mellan nordiska och/eller baltiska länder och områden: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Stöd kan sökas av professionellt verksamma konstnärer och kulturutövare (kuratorer, producenter, skönlitterära översättare, kulturredaktörer och forskare etc.) inom alla kultur- och konstformer. Enskilda individer eller grupper om max 6 personer kan söka.

Sista ansökningsdatum är den 23 oktober 2017.

Läs och ansök här

Header logo