Validera organisationsuppgifter och utnämn LEAR

Har du sökt stöd från Kreativa Europa och fått ett mail från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni ombeds komplettera uppgifter kring er organisation eller utse en LEAR? Släng det inte, det är ej spam!

Validering av organisationsuppgifter

Du som sökt stöd från Kreativa Europa har fått ett PIC-nummer. De uppgifter ni lämnat i deltagarportalen (Participant Portal) kommer att verifieras och ni kan under denna process bli kontaktade för kompletteringar. Valideringen sköts centralt av ett team som arbetar med samtliga EU-program, därför är informationen från dem standardiserad. För organisationer som sökt stöd från Kreativa Europa gäller följande:

Ett antal dokument ska laddas upp i deltagarportalen. Börja med att logga in med de inloggningsuppgifter du valt tidigare och uppdatera informationen om din organisation ("modify organisation", "my organisations") under "Organisations"-menyn. Dokumenten ska laddas upp under "Documents"-fliken. Om du inte vet hur du ska klassificera dokumentet ("Document type") ska du välja "Other".

För dig som sökt max 60 000 euro

 1. Ladda upp följande:
  Formuläret rättssubjekt "Legal Entity Form" (välj rätt organisationsform, skriv ut, låt behörig person skriva under och skanna sedan in).

 2. Registerutdrag – här gäller olika dokument för olika organisationsformer:
 • Privata bolag:
  Ett registerutdrag från bolagsverket samt ett från Skatteverket som indikerar om ni är momspliktiga eller ej. Dokumenten bör vara max sex månader gamla.

 • Offentliga organisationer:
  Ett dokument som intygar organisationens inrättande (kopia på en lagtext, beslut eller liknande) samt registerutdrag från Skatteverket som indikerar om ni är momspliktiga eller ej. Intyget från Skatteverket bör vara max sex månader gammalt.

 • Ideella verksamheter:
  En kopia av stadgar eller liknande dokument som ligger till grund för verksamheten och som intygar att ingen utdelning till ägare eller medlemmar ska ske.

För dig som sökt mer än 60 000 euro

Utöver de dokument som är listade ovan ska du ladda upp följande:

Utnämning av LEAR

Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Participant Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd.

På EU-kommissionens webbplats finns instruktioner för hur en LEAR utses och vad utnämningen innebär. Här kan du läsa mer om det.

Header logo