Massiv svensk närvaro i Bologna

Med en stor illustratörsutställning deltar Sverige som hedersgäst på barnboksmässan i Bologna. Illustrationer och böcker är i fokus och flygande föremål som inspirerats av barn ska locka besökarna till utställningen. Det bärande temat är Barns och ungas rätt till kultur och mässan invigs av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Ett femtiotal svenska författare och illustratörer finns på plats.

- Mässan i Bologna är världens största bokmässa för barn och ungdomslitteratur. Denna mässa är också unik genom att den i hög utsträckning fokuserar på illustration och bildkonst, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. 
 
 När vi läser böcker för små barn väcker vi deras fantasi, lust och nyfikenhet på bilden och språket. Därför är det så viktigt att kontinuerligt läsa för barn och fortsätta med högläsning, även när de blir äldre och kan läsa själva. Genom att också prata med barnen om det vi läst bidrar vi till att de får en bättre läsförståelse och ett rikare språk, fortsätter Lena Adelsohn Liljeroth.

Utställningen på ca 300 kvm presenterar 31 illustratörer utsedda av en expertjury. I urvalet har barnperspektivet varit vägledande.  Flera av illustratörerna har lång erfarenhet – bland dem Pernilla Stalfelt, Anna-Clara Tidholm, Gunna Grähs och Jockum Nordström – men många unga 80-talister finns också med. Utställningen har byggts av den konstnärlige ledaren Martin Jämtlid och formgivaren och projektledaren Mats Hedman. De flygande föremålen har tagit form som resultat av en workshop med en barngrupp på Mäster-Mikaels förskola i Stockholm. Till utställningen produceras en omfattande katalog med information om illustratörerna och med en historisk bakgrund till den svenska illustrationskonsten.

På bokmässan arrangeras seminarier och presentationer med bl. a författarna Ulf Stark, Åsa Lind, Jenny Jägerfeld och Ingrid Olsson. Den svenska läsambassadören Johan Unenge möter sina kollegor från Irland och Australien i ett samtal om hur man får unga att läsa fler böcker.

Inne i Bologna stad ges ett brett program både för barn och vuxna med litteratur och illustration i fokus men även andra konstformer som film, vetenskap och mat finns representerade. På Bolognas barnbibliotek Salaborsa arrangeras en läsfrämjardag med föreläsningar och aktiviteter för barn, lärare och bibliotekarier och allmänheten. Guus Kuijer, mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2012 deltar i ett samtal med juryledamoten Elina Druker. På Bolognas Arkeologiska museum visar den lokala kulturföreingen Hamelin ytterligare en utställning med svenska illustrationer i samarbete med Svenska institutet.

Kulturrådet ansvarar för satsningen och samarbetar med bl. a. svenska barnboksförlag, Svenska institutet, Svenska Filminstitutet, Tillväxtverket, Business Sweden och Sveriges ambassad i Rom.

 Det ska bli spännande att se svensk barn- och ungdomslitteratur presenteras i ett större sammanhang säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Tidigare har Kulturrådets närvaro i Bologna främst handlat om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA), som varje år tillkännages på mässan och jag ser fram emot att se också den svenska litteraturen ta plats i ett internationellt perspektiv.

KONTAKT

Eva Ottosson
Projektledare
Telefon: 08-519 264 24
eva.ottosson@kulturradet.se 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo