Kennet Johansson. Foto: Jonas Hallqvist.

Kulturens kraft
och möjlighet

”Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”. Det är sista meningen i de kulturpolitiska målens portalparagraf. Och det är faktiskt en av anledningarna till att vi finns i Almedalen. Om konstnärlig kvalitet ska kunna prägla samhällets utveckling måste alla som innehar makt, både politiker och tjänstemän vara medvetna om kulturens kraft och möjlighet. Och var finns en lämpligare plats att informera om den och om de nationella kulturpolitiska målen än i Almedalen?

Där finns makthavare, påverkansgrupper och journalister samlade för att ta emot nya intryck och för att förkovra sig. För att lära om nya forskningsrön och tolka nya intryck. Helt enkelt för att inhämta kunskap att föra vidare till medborgarna.

Vi finns i Almedalen för att informera om kultutrens och kreativitetens betydelse för varje lands utveckling och för den enskilda människan. Precis som tidigare år är den bärande idén att låta en rad olika människor, med olika inriktning, erfarenhet och kompetens fundera kring kulturens betydelse i skiftande sammanhang. Ambitionen är att ge förutsättningar för intressanta samtal, som föder nya tankar och infallsvinklar.

För andra året i rad kommer kulturminister Lena Adelsson Liljeroth och berättar om regeringens syn på kulturen och vad som ligger till grund för deras kulturpolitik. Hon samtalar med Katrine Kielos, ekonom och krönikör på Aftonbladets ledarsida.

Kulturrådets samtal i Almedalen rör huvudsakligen tre områden, som är högaktuella och där kulturen har stor betydelse. Ett område är yttrandefrihet och fristäder för olika konstnärer, ett annat är problemet med den bristande läsförmågan hos unga och slutligen handlar ett par seminarier om kulturella och kreativa näringar.

I år har vi valt att samarbeta med en rad andra myndigheter och konstnärsorganisationer för att vidga kulturbegreppet och spegla kulturens betydelse inom andra politikområden. Vi människor är beroende av kultur och kulturen är en självklar del av våra liv. Men även det självklara måste utvecklas och behöver resurser. Det vill vi sätta fokus på och berätta om i Almedalen.

Nu hoppas jag på stor uppslutning i Bildstenshallen på Gotlands Museum så att vi blir många som för kulturens talan. Tillsammans kan vi se till att kulturen blir ett ännu viktigare politikområde.

Kennet Johansson
Generaldirektör

Header logo