Queering Sápmi. Foto: Sara Lindquist.

Kultur utan politik kan minska konstens mångfald

Här kan du läsa vårt svar på kritiken från Dagens Nyheter om politisk styrning. Generaldirektör Staffan Forssells replik publicerades i Dagens Nyheter den 20 februari.

"DN:s ledarrubrik (20/2) som hävdar att vi behöver en kulturrevolution mot politiken skrämmer mig. Vilket samhälle skulle vi få om vi valde bort kulturen som politikområde?"

Läs hela repliken

Replik på artikel i Svenska Dagbladet

Den 17 februari publicerade Svenska Dagbladet en artikel där några förlag menar att politiker försöker styra innehållet i den litteratur som ges ut via det statliga litteraturstöd som vi fördelar. Här kan du läsa vår replik som publicerades i Svenska Dagbladet 20 februari och ta del av den replik som publicerades i DN samma dag.

Läs hela repliken

Se webbinariet om Stärkta bibliotek

Missade du vårt webbinarium om Stärkta bibliotek, den nya treåriga satsningen för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige? Nu kan du kan du se det i efterhand genom det här videoklippet.

Se webbinariet här

Bild på Johan Anderblad. Foto: Susanne Kronholm

Läsambassadören på sportlovsturné

Nu ger sig läsambassadören Johan Anderblad ut på sportlovsturné för att inspirera till läsning. Onsdag 21 februari träffar han barn och familjer på Lindesbergs bibliotek. Sammanlagt ska han besöka sju bibliotek i Västmanland, Värmland och Hälsingland.

Läs mer om turnén

Nio filmer från tre Kreativa platser

Kreativa platser utgår från ett lokalt perspektiv. Men vad betyder det för dem som är delaktiga i projekten? Följ med på en resa genom Sverige! I nio korta filmer från Jörn, Botkyrka och Malmö får ni se skillnader - men också likheter - mellan de projekt som pågår.

Se filmerna här

Storsjöyran

4,6 miljoner kronor i ökat stöd till musikarrangörer

Kulturrådet fördelar 30,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 72 arrangörer inom musikområdet. Dessutom fördelas 4,7 miljoner kronor i projektbidrag till 41 arrangörer. Tillsammans är det en ökning med 4,6 miljoner kronor som görs tack vare regeringens budgethöjning till det fria kulturlivet. Bidragen till musikarrangörer främjar utbudet av högkvalitativ musik som publiken kan ta del av genom konserter och festivaler i hela landet.

Läs mer om fördelningen

Bild på ALMA-loggan.

ALMA-pristagare tillkännages i mars

Nedräkningen till tillkännagivandet av årets ALMA-pristagare har börjat. Tisdag 27 mars har ALMA-juryn sitt sista beslutsfattande möte och i direkt anslutning till det hålls en presskonferens då juryns ordförande Boel Westin avslöjar vem eller vilka som tilldelas Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) 2018.

Läs mer om tillkännagivandet

Bild från animerad film

Vad är kultursamverkansmodellen?

Att förklara kultursamverkansmodellen på ett enkelt sätt är inte så lätt. Därför har vi tagit fram en kort animerad film som visar vad modellen handlar om!

Läs mer och se filmen

Carl Henrik Fredriksson. Foto: The Vienna Review

Krönika: Kontexten är allt

I vår serie krönikor från personer som är ordförande i våra arbets- och referensgrupper har turen kommit till Carl Henrik Fredriksson, ordförande i referensgruppen för kulturtidskrifter.

Kulturtidskriftsfloran i Sverige är enastående, menar han. En sådan kombination av bredd och djup hittar man ingen annanstans i Europa.

Läs krönikan

Nu ska kulturskolan kartläggas

Att hitta utbildad personal och få fler konstformer till kulturskolan - det är två framtida utmaningar för den kommunala kulturskolan. Tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, har vi nu fått regeringens uppdrag att göra en kartläggning.

Läs mer om det nya uppdraget

Bild på Göteborgs stadsbibliotek.

Nio regioner får extra pengar till kultur

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om 1,24 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. Samtliga 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen får höjda statsbidrag. Nio av regionerna har fått extra tilldelning.

Läs mer om fördelningen här.

Bild från Manegen.

26,6 miljoner kronor till centrumbildningar

Vi har nu fördelat bidrag för verksamheten 2018 till centrumbildningar – det vill säga intresse- och förmedlingsorganisationer för fria professionella konstnärer inom flera konstområden. Bidragen är till för att stärka möjligheter till anställningar eller uppdrag för konstnärer och kulturutövare. Manegen, Seriefrämjandet och Danscentrum har särskilt prioriterats inför 2018.

Läs mer om fördelningen.

Utskick om lösenordsbyte

Under fredagen 26 januari gjorde vi på Kulturrådet ett utskick via e-post som handlar om byte av lösenord för att kunna använda vår onlinetjänst.

Läs utskicket här.

Skapande förskola når 19 000 barn

Vi fördelar cirka 10 miljoner kronor för Skapande förskola-insatser. Kulturinsatserna ska rikta sig till förskolans 4–5-åringar och knyta an till exempelvis förskolans teman eller språkutvecklande arbete. Vindelns kommun i Västerbotten är en av de 75 huvudmän för kommunala och fristående förskolor som fått ta del av bidraget för aktiviteter under våren 2018.

Läs mer om Skapande förskola

Stärkta bibliotek

Vi har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. 2018-2020 får vi 225 miljoner kronor per år att fördela. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet.

Läs mer om satsningen

Nationellt kulturskolecentrum inrättas

Kulturrådet får tio miljoner kronor av regeringen för att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. Att fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utvecklingsbehov ingår i uppdraget.

Läs mer

Header logo