Klicka på bilden för att beställa Barn- och ungdomsbokkatalogen 2017/2018

ALMA 2018: de nominerade kandidaterna har nu presenterats

Torsdagen den 12 oktober på bokmässan i Frankfurt offentliggjorde Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) vilka som är nominerade till nästa års pris. 235 kandidater från 60 länder är nominerade. ALMA är världens största pris för barn- och ungdomslitteratur, och vem eller vilka som får 2018 års pris avslöjas den 27 mars 2018. Se hela listan här!

Johan Anderblad. Foto: Susanne Kronholm

Följ läsambassadören på Instagram

Den nya läsambassadören Johan Anderblad använder det sociala mediet Instagram som huvudsaklig kommunikationskanal. Det innebär att Kulturrådet för första gången har startat ett konto på Instagram, som vi hoppas att även framtida läsambassadörer kommer att vilja använda. Följ @lasambassadoren på Instagram!

Länk till Läsambassadören på Instagram

Magdalena Moreno. Foto: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.

Intervju med IFACCA:s nya vd Magdalena Moreno

The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) är ett globalt nätverk för institutioner som motsvarar Kulturrådet eller Kulturdepartementet. Medlemmarna är kulturinstitutioner i över 70 länder. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell är en av styrelseledamöterna. Den 27-29 september ägde IFACCA:s European Chapter-möte rum i Århus i Danmark, där Staffan Forssell självklart deltog. Inför detta internationella möte gjorde vi en intervju med Magdalena Moreno som nyligen tillträdde som vd för IFACCA.

Läs intervjun med Magdalena Morena

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Läs Staffan Forssells tal på IFACCA-mötet i Århus

Den 27-29 september ägde IFACCA:s European Chapter-möte rum i Århus i Danmark. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell, som är styrelseledamot i IFACCA, höll ett tal vid detta möte. Han adresserade såväl den allvarliga situationen i Sverige just nu - nazistdemonstrationen i Göteborg 30 september var precis runt hörnet - som ett antal saker som är värda att känna stolthet och glädje över, nämligen hur mycket Sverige satsar på kultur och vilka satsningar som görs just nu. Här återges talet i sin helhet. (Texten är på engelska.)

Läs Staffans Forssells IFACCA-tal

Kulturrådet på Bokmässan

Bokmässan är nu slut för i år. På Ung scen erbjöd Kulturrådet och våra samarbetsparter ett sextiotal programpunkter som lyfte barns rätt till kultur, läslust och allas lika värde. I Kulturrådets Twitter-flöde och på Facebook ser du rapporteringen från de fullspäckade dagarna.

Läs mer om Ung scen på Bokmässan

Svensk närvaro på Tanzmesse och APAP 2018

Danscentrum Stockholm samordnar svensk närvaro vid Tanzmesse, Düsseldorf och Kulturrådet vid APAP, New York. För de som vill medverka är det dags att anmäla sig.

Läs mer om samordningen

Foto: Pamela Cortes Bruna

Krönika: "Kan du skriva om konstnärlig kvalitet?"

Vad är egentligen konstnärlig kvalitet? Lisa Lindén är dramaturg och genusvetare och skriver en krönika om konstnärlig kvalitet. Lisa Lindén är också ordförande i Kulturrådets referensgrupp för fria aktörer inom scenkonstområdet.

Läs Lisa Lindéns krönika

Läs dig frisk!

Kan läsning av skönlitteratur påverka hur vi mår? Svaret är ja! Under Bokmässan i Göteborg höll Kulturrådet ett seminarium om biblioterapi - om litteraturens läkande kraft.

Läs mer om biblioterapi

Johan Anderblad är Sveriges nya läsambassadör

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade idag Sveriges nya läsambassadör på Kulturrådets Ung scen på Bokmässan. Johan Anderblad, känd från barnprogrammet Bolibompa, ska de närmaste två åren arbeta för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. "Läsambassadören checkar in" blir hans ledmotiv!

Läs mer om Läsambassadören

Illustration Barn- och ungdomsbokskatalogen 2017/2018

Nu är den här… Barn- och ungdomsbokskatalogen 2017/2018

Nu är den här, årets barn- och ungdomsbokskatalog. Där presenteras ett urval – 211 titlar – av nya böcker och serier ur årets utgivning.

Katalogen rymmer läsning för de riktigt små barnen till ungdomar och unga vuxna liksom böcker på andra språk än svenska. Under lustfyllda former skapas magiska möten mellan läsarna och böckerna. Därtill rymmer katalogen ett inspirerande redaktionellt material.

Beställ den redan idag!

Böcker

Nya stödmöjligheter för litteraturen

Förlag som beviljas projektbidrag för att ge ut litteratur kan numera även få distributionsstöd samtidigt. Det innebär att biblioteken automatiskt får de beviljade titlarna.

Läs mer om de nya stödmöjligheterna

Att överbrygga läsklyftor – En metoddag om läsfrämjande för vuxna

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Läs mer om metoddagen

Händer håller i budgetpropositionen

Kulturrådet välkomnar stora satsningar på kulturen

Idag presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke förslag till ny kulturbudget. Det handlar om en rekordhöjning av kulturbudgeten och många satsningar får Kulturrådet ansvar för. Bibliotek, fria konstutövare, kulturskolor och nationella minoriteter får ökat stöd i budgeten.

Läs mer om budgethöjningen

Lotta Brilioth Biornstad har skrivit Kulturrådets bidrag till rapporten.

Alla ska ha möjlighet att bli läsare! – Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin

Nyligen överlämnades den första omvärldsrapporten till den nationella biblioteksstrategin till regeringen. Rapporten ”Den femte statsmakten – bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering” ger en bred omvärldsanalys av en rad experter. Kulturrådet vill i detta sammanhang påminna om vikten av bibliotekens läsfrämjande funktion.

Läs mer om Kulturrådets bidrag till rapporten

Alice Bah Kuhnke. (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

115 miljoner till den fria konsten

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en satsning som uppgår till 115 miljoner kronor per år. Satsningen innebär en förstärkning av de bidrag och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer, fria aktörer inom scenkonst och kulturtidskrifter. När det gäller de bidrag som Kulturrådet fördelar innebär detta en årlig ökning med 25 miljoner kronor till fria grupper inom scenkonstområdet och med 8 miljoner kronor till litteratur och kulturtidskrifter.

Läs mer om den nya satsningen

Öppet brev till Säpo från Kulturrådets generaldirektör och styrelseordförande

Att Nordiska Motståndsrörelsen har fått tillstånd att demonstrera i samband med Bokmässan i Göteborg, en mässa vars ändamål är att hylla det fria ordet, gör att Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell och styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton känner en stark oro för hotet mot demokratin och yttrandefriheten som ligger till grund för uppdraget till myndigheten. Deras öppna brev till Säpo kan läsas i sin helhet här på Kulturrådets hemsida.

Läs det öppna brevet

Om du vill göra skillnad i världen – läs med ett barn!

Unesco har utnämnt 8 september till Internationella läskunnighetsdagen. Syftet är att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, öka jämställdhet och skapa hållbara samhällen. Kulturrådets initiativ Bokstart stärker små barns språkutveckling och framtida läsintresse genom att uppmuntra vuxna i barns närhet att läsa högt. Projektet bidrar till att uppnå flera av de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Läs artikeln på Bokstarts sida

Grafik med text Europaåret för kulturarv

Nu öppnar utlysningen för samarbetsprojekt!

Årets utlysning om stöd för samarbetsprojekt inom ramen för Kreativa Europa har nu öppnat! Som vi tidigare har berättat är 2018 Europaåret för kulturarv och med anledning av det finns också en ny möjlighet att söka stöd för kulturarvsprojekt.

Läs mer om utlysningen

Kreativa platsers ansökningsperiod är nu öppen

Bidraget Kreativa platsers ansökningsperiod för 2017 är öppen under perioden 29 augusti till 26 september. Kulturrådet kommer att prioritera fortsättningsansökningar för de projekt som beviljades bidrag 2016. Mer information om bidraget hittar ni här.

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS (Performing Arts Market in Seoul), 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Läs mer om Kulturrådet på PAMS 2017

KULTURRÅDET I MEDIA

Grafik möter samtida animation
19/10-17, 13:47
Uppsala konstmuseum öppnar lördag 21 oktober en utställning som visar grafik under en tidsperiod på 400 år, från 1600-talet till nutid....
Källa: MyNewsdesk Sweden
Kulturskolan på väg..!
19/10-17, 12:54
Kulturrådet har beviljat medel för insatser som ger möjlighet för barn och unga att få ta del av olika kulturaktiviteter inom ett projekt...
Källa: Åmåls Kommun
Mot Spanien med Vidablick
18/10-17, 16:55
30 grader i luften, 28 grader i poolen, sång, musik och en ständig happy hour i bodegan. Det är vad resenärerna från äldreboendet Vidablick...
Källa: Sydöstran
Bästa Biennalen 2017 / Simrishamn
18/10-17, 15:46
Bästa Biennalen! hålls vartannat år och visar samtidskonst över hela Skåne. Det är även en plattform där konstnärer och institutioner...
Källa: Simrishamn.se
Header logo