Foto av ungdomar vid bord. Foto: Magnus Froderberg/Norden.org

Rekordintresse för kulturskolebidraget

Nu har ansökningsomgången för kulturskolebidraget stängt och det är många som sökt stödet i år. Dessutom har flera nya kommuner tillkommit i skaran sökande.

När ansökningstiden var slut vid midnatt den 3 maj hade 220 ansökningar om bidrag till musik- och kulturskolor från hela landet kommit in. Det är rekordmånga ansökningar och återigen en ökning från förra årets bidragsomgång. Ansökningarna kommer från alla Sveriges län och omfattar alla typer av kommuner, både städer och glesbygd. 14 stycken kommuner är helt nya sökande för i år.

-Det är oerhört glädjande att det är stort intresse för att utveckla kulturskolorna, vi ser många bra idéer och initiativ, speciellt glädjande att det är så många nya kommuner som sökt, säger Malin Palm, handläggare på Kulturrådet.

Syftet med bidraget är att göra musik- och kulturskolornas verksamhet mer jämlik och att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten, exempelvis genom att bredda utbudet, nå nya målgrupper eller sänka deltagaravgifter. Under perioden 2016 - 2018 som bidraget fördelats har 87 procent av de kommuner som bedriver musik- eller kulturskoleverksamhet sökt bidraget någon gång.

Av de som sökt i år vill 77 procent fortsätta utveckla redan påbörjade projekt från tidigare års ansökningsomgångar. Totalt har de 220 kommuner som skickat in sina ansökningar sökt cirka 236 miljoner kronor och Kulturrådet har nästan 100 miljoner kronor att fördela. Beslut fattas under juni.

Mer information kring bidraget till musik- och kulturskolor hittar ni här.

KONTAKT

Malin Palm
Telefon: 08 519 264 19
malin.palm@kulturradet.se

Header logo