Internationella kulturutbyten 2018

Nedan listas de svenska turnéer, gästspel och samarbetsprojekt som beviljats stöd från Kulturrådet under 2018.

Scenkonst

Petri Dish, VALHALLA, Belgien, Frankrike och Storbritannien, 2017-12-04–2019-02-05
Off Highway, Independence Day, Danmark, 2018-01-20–2018-06-01

KONTAKT

Margareta Brilioth (scenkonst)
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Jakob Linder Eknor (musik)
Telefon: 08 519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se

Anna Livén West (bild och form)
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Susanne Bergström Larsson (litteratur)
Telefon: 08 519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

Julia Sundberg (kulturexport)
Telefon: 08 519 264 22
julia.sundberg@kulturradet.se

 

Header logo