Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2015

Statens kulturråd har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur- och investeringsfonder, inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Redovisningen har i år skett i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

I rapporten redovisas att 29 projekt med svenskt deltagande och kulturanknytning har fått beslut om EU-finansiering om totalt drygt 223,6 miljoner kronor under 2015. Förteckningar över de projekt som beviljats stöd under 2015 återfinns i rapportens bilagor.

Rapporten ger en beskrivning av den innevarande programperiodens struktur- och investeringsfonder. Programmens syfte, målsättningar och geografi beskrivs, liksom i vilken mån programmen beskriver kulturrelaterade målsättningar och insatser. Syftet har varit att göra en analys av i vilken mån kulturrelaterade projekt och verksamheter kan genomföras i respektive program under den pågående programperioden.

PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER 2015

Header logo