Utskick om lösenordsbyte

Under fredagen 26 januari gjorde vi på Kulturrådet ett utskick via e-post som handlar om byte av lösenord för att kunna använda vår onlinetjänst.

Läs utskicket här (på svenska och engelska):

Byta lösenord för att fortsätta använda Kulturrådets online-tjänst

Du behöver byta lösenord för att fortsätta använda Kulturrådets online-tjänst. Det är ett led i vårt arbete med att öka säkerheten. Nästa gång du loggar in kommer du mötas av meddelandet ”Felaktigt lösenord eller användarnamn! Vänligen försök igen.”. Då gör du så här:

1. Klicka på länken Skapa nytt lösenord nedanför inloggningen.
2. Ange den e-postadress du kopplat till ditt användarnamn. Klicka på ”Sök”.
3. Nu visas ditt konto.
4. Klicka på länken ”Generera nytt lösenord” längst till höger. Bekräfta.
5. Ditt nya lösenord skickas till den e-postadress du angivit.

Har du frågor om detta går det bra att ställa dom via vår frågor & svarstjänst eller så kontaktar du vår support på e-postadress support@kulturradet.se eller ring 08 519 264 01.

Vänliga hälsningar,
Kulturrådets support

Change password to continue using the Swedish Arts Council’s online service

You need to change password to continue using the Swedish Arts Council’s online service. This is part of our work to increase security. Next time you log in, you will see the message "Wrong password or username! Please try again." Please do the following:

1. Click the Create new password link below login.
2. Enter the email address associated with your username. Click "Search".
3. Your account will appear.
4. Click the "Generate New Password" link on the right-hand side. Confirm.
5. Your new password will be sent to the email address you have provided.

If you have questions about this, please contact us via our questions & answer service or contact our support at email support@kulturradet.se or call 08 519 264 01.

Sincerely,
Swedish Arts Council's support

Header logo