Foto: Anna von Brömssen

Bokstart

Bokstart skapar lika möjligheter för alla barn att utveckla ett språk – genom samtal och berikande läsupplevelser.

Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård och utgår från varje enskild familjs och barns behov. Samarbete med det civila samhället är viktigt i språk- och läsfrämjande insatser som riktar sig till småbarnsfamiljer.

Läs mer om Bokstart

Foto: Anna von Brömssen

Bokstart sätter fart i hela landet

Kulturrådet har fördelat drygt 8,7 miljoner i bidrag till 12 projekt och 17 språknätverk inom Bokstart. Den nationella satsningen på små barns språkutveckling har nu spridit sig i hela landet. Utöver Västernorrland och Jämtland Härjedalen som redan arbetar med Bokstart, har bland annat Gotland, Skåne, Blekinge och Kronoberg prioriterats.

Läs mer och se bidragsfördelningen

FAQ till Bokstart

Nu finns det en FAQ ("frequently asked questions") med svar på de mest återkommande frågorna om bidragen inom Bokstart. Välkommen med en ansökan senast torsdag 21 september.

Ladda ned FAQ-dokumentet (pdf)

Om du vill göra skillnad i världen – läs med ett barn!

Språkets betydelse går inte att överskatta. Det är genom språket vi uttrycker våra behov och vår vilja och utvecklar vår identitet. Barnet utvecklar sitt språk i samspel med andra och att bli läst tillsammans med från tidig ålder har stor betydelse.

Läs mer

Bookstart i Storbritannien

Bookstart, som är organisationen BookTrusts flaggskeppsprogram, ger alla barn i Storbritannien gratis böcker två gånger innan de börjar skolan. BookTrust driver också den årliga nationella Bookstart-veckan som har gjort Bookstart känt runt om i landet. Alla föräldrar som deltar i Bookstart vet att de gör en bra investering i sina barns framtid genom att ta sig tid att läsa för dem varje dag.

Läs mer om Bookstart

Webbinarium om Bokstart tisdag 30 maj kl 14-15

Välkommen till ett webbinarium om Kulturrådets stöd inom Bokstart. Du får en presentation av de olika bidragen och därefter blir det en öppen frågestund via chatt. Om du inte har möjlighet att delta vid sändningstillfället kan du ta del av en inspelning som läggs upp på webbsidan efteråt.

Läs mer och anmäl dig

Bookstart i Japan

Bookstart i Japan startade 2000 och finns nu i nära 1000 stadsdelar/städer/kommuner runt om i landet. Direktör och frontperson är Tadashi Matsui, forskare inom barnlitteratur, f.d. JBBY president (Japanese Board om Books for young people) samt tidigare VD för barnboksförlaget Fukuinkan Shoten Publishers.

Läs mer om Bookstart i Japan

Ny skrift om små barns språkutveckling

Skriften "Att bygga ett språk" ger grundläggande kunskap om små barns språkutveckling, och riktar sig till barnhälsovård och folkbibliotek och andra som vill inspirera och informera föräldrar kring språk och läsning. Skriften är framtagen av logopeden Astrid Frylmark på uppdrag av Kulturrådet/Bokstart.

Läs skriften (pdf)

Varför är tidiga insatser av språk och böcker viktigt?

Kulturrådets Maria Telenius och bibliotekarie och bokstartare, Maria Eriksson, Landskrona stadsbibliotek berättar om svenska erfarenheter av Bokstart när Läsdelegationen håller seminarium om läsning i och utanför skolan. Medverkar gör även utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Här inledningsfilmen med hembesök i Södertälje.

Se filmen

Boekstart i Nederländerna – Bebisar älskar böcker!

Boekstart är ett program som vill främja läsning för de allra minsta barnen och som vill att föräldrar och barn tillsammans ska njuta av böcker. Programmet riktar sig till de som kan förmedla böckerna till barnen: föräldrar, BVC-personal, förskolepersonal och bibliotekspersonal.

Läs mer

Bokstart i Göteborg

”När dörren öppnas är vi väntade. Det är mamma, mormor och så lille Hamza som vi möter för första  gången. Vi tar av oss våra ytterkläder och slår oss ner i soffan och berättar om pilotprojektet Bokstart som vi arbetar med.” Under snart två år har Kulturrådets pilotprojektet Bokstart pågått i delar av Bergsjön och Gårdsten. På Stadsbiblioteket Göteborgs webbsida bloggar de om ett av besöken.

Läs mer (länk till extern sida)

Veronica Gran och Isabelle Mattsson. Foto: Hanna Ekroth

Bokstart i Södertälje

"Fredag och äntligen Bokstart igen, vad roligt! Vi möts som vanligt i stan och på väg till biblioteket småpratar vi om veckan som gått. På plats packar vi tygväskorna med bokstartsmaterialet, bibliotekets öppettider och vår evenemangsfolder." Isabelle Mattsson och Veronica Gran arbetar med Bokstart på Södertälje bibliotek. I Regionbibliotek Stockholms tidning Länsnytt berättar de Om en dag med Bokstart

Läs mer (länk till extern sida)

Foto: Anna von Brömssen

"När familjerna kommer till biblioteket så känner vi att vi har lyckats"

Sedan 2015 har man bedrivit Bokstart i flera Göteborgsförorter. En dryg tredjedel av de slumpvis utvalda familjerna öppnar inte dörren. Bland dem man väl träffar fungerar det å andra sidan över förväntan.

Läs mer om Bokstart i Göteborg

Foto: Anna von Brömssen

"Det här är det bästa man kan göra som bibliotekarie"

Det spritter i kroppen på ettåringarna och de ger ifrån sig glada tjut när de förstår att det finns fler böcker i bibliotekariens påse. När Bokstartarna på Södertäljes landsbygd är på återbesök får de kvitto på att de lyckats väcka barnens läsintresse.

Läs mer om Bokstart i Södertälje

Foto: Anna von Brömssen

"Vissa vill att vi ska ha bok- och sångstund varje vecka"

Målgruppen för Bokstart i Västernorrland är asylsökande i glesbygd. Många av dem kan bara sitt hemlands språk. Men det brukar lösa sig med kroppsspråk eller med hjälp av någon som erbjuder sig att tolka.

Läs mer om Bokstart i Västernorrland

Foto: Anna von Brömssen

"Bokstart går att förverkliga även i glesbygd"

I Jämtland och Härjedalen är det stora avstånd och för många långt till närmsta bibliotek. Men hembesök med Bokstart har gått att genomföra även i glesbygden. Det gäller bara att planera noggrant.

Läs mer om Bokstart i Jämtland och Härjedalen

Foto: Anna von Brömssen

"Vissa har full koll – för andra är bokläsning något nytt"

Bokstartarna i Landskrona möter många familjer från andra länder. Svårigheten att kommunicera kan ibland kännas som ett nederlag. Men senare får de ofta bevis för att projektet spelar en viktig roll.

Läs mer om Bokstart i Landskrona

KONTAKT

Maria Telenius
Projektledare
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Header logo