Bild på äldre kvinna som målar akvarell. Foto: Peter Dennis Karlsson.

Kultur för äldre

Tre år i rad har Kulturrådet fördelat stöd till kultur för äldre efter särskilda regeringsbeslut. År 2013 fördelades 30 miljoner och dessförinnan 10 respektive 30 miljoner. Målet har varit att utveckla hållbara modeller och metoder för att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet. Kulturrådet har idag inga medel att disponera för Kultur för äldre.

Kulturrådet har inga reguljära bidragsmedel anvisade till kultur för äldre.


Header logo