Referensgruppen för stöd till svensk litteratur i översättning

Niclas Hval (ordförande), översättare, Kungsbacka

Mats Berggren, författare, Stockholm

Kristina Hoas, bibliotekarie, litteraturvetare, Stockholm

Jenny Högström, kritiker och översättare, Göteborg

Annina Rabe, kritiker, Stockholm

Header logo