Litteraturstödsgruppernas sammanträden

VÅREN 2019

ARBETSGRUPP  Jan.  Febr.  Mars   April   Maj   Juni
SKÖNLITTERATUR         11

       

     8       27       
FACKLITTERATUR          5

        

     9               4
BARN- OCH UNGDOMSLITTERATUR           8         22             13       
BILDVERK OCH SERIER             7          21       

 

Header logo