Arbetsgruppen för facklitteratur

Arbetsgruppen bedömer ansökningar om litteraturstöd för facklitteratur i vid bemärkelse samt genomillustrerad facklitteratur, i såväl svenskt original som i svensk översättning. Med genomillustrerad facklitteratur avses facklitterära titlar där bilden förstärker/förklarar texten. Facklitteratur inom områdena konst och skönlitteratur bedöms inom arbetsgruppen för bildverk samt serier respektive arbetsgruppen för skönlitteratur.

Danilo Brozovic, lektor i företagsekonomi, översättare, författare, Stockholm/Skövde (ordförande)

Patrik Lindenfors, docent i zoologisk ekologi, forskare och författare, Stockholm

Stina Otterberg, kritiker, skribent, litteraturvetare, Göteborg

Annika Persson, journalist och författare, Stockholm

Lina Sturfelt, historiker och lektor i mänskliga rättigheter, Lund

David Brax, fil. dr i praktisk filosofi, Göteborg

Henrik Brändén, molekylärbiolog och författare, Uppsala

Bidragsinformation

Header logo