Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

 


16 oktober, Stockholm 

Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq – framgångsfaktorer och fallgropar
Vi arrangerar en konferens tillsammans med regeringens andra hbtq-strategiska myndigheter: Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen. Målet är att ge dig som ledare och strateg, tips, inspiration och kunskap för att utveckla din verksamhet. Nätverket Stolt scenkonst berättar om Queer scenkonst och Region Västerbotten presenterar resultaten av sitt treåriga projekt Hbtq och normkritisk kompetens.

Här hittar du fullständigt program och inbjudan.


18 oktober, Linköping

Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Kårhuset Kollektivet, Linköping

Välkommen till regional kulturkonferens!
Vi diskuterar kultursamverkansmodellen; hur den ser ut idag, vad har den varit med och bidragit till och hur ser utvecklingen ut framåt? Region Östergötland har bjudit in representanter från nationella myndigheter, både på nationell och regional nivå. På eftermiddagen kommer representanter från fyra kommuner i Östergötland presentera lokala samverkansprojekt.

Medverkande: Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet, Louise Andersson, kulturpolitisk expert på Sveriges kommuner och Landsting, Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden och Sverker Härd, chef för Myndigheten för kulturanalys.

Läs mer om konferensen här.


18 oktober, Visby

Tid: kl.16.00-19.00
Plats: Joda Bar, Skeppsbron 24 i Visby hamn

Information om kulturstöd inom musikområdet - på Gotland! Musikverkets Elin Sleipnes tillsammans med Kulturrådets Nikola Matisic presenterar olika stöd och bidrag till musikverksamhet. Deltagarna får sedan möjlighet att i mindre grupper eller enskilda ha rådgivning med handläggare. För mer information, kontakta Björn Ahlsén kulturstrateg i Gotland.


19 oktober, Stockholm

Tid: 15.00-16.30
Plats: Klara Soppscen,

Obs! Endast inbjudna deltagare.

Norrländsk invasion - Kulturpolitisk Styrning
Staten har lagt ut allt ansvar till regionerna i enlighet med samverkansmodellen, men ger modellen den bästa förutsättningen för att stärka den kulturella infrastrukturen i norra Sverige?
Medverkande: Veronica Lamppa Lönnbro enhetschef – scen, musik, bild & form, Kulturrådet; Elisabeth Lax Utvecklingsstrateg på samernas Utbildningscentrum, ordförande på Folkoperans styrelse, fd kulturchef Region Norbotten, fd teaterchef på Norrbottensteatern
Samtalsledare: Marcus Melinder Chefredaktör på Norran, Skellefteå. Läs mer om seminarierna här.


23 oktober, Luleå

Tid: 15.15–15.45
Plats: Ebeneser, Luleå

Formstark Norrbotten Hur design, konsthantverk och slöjd kan skapa mervärde i besöksnäringen.
Vilka stöd finns det att söka för att utveckla design och formprojekt? Anna Livén West, handläggare för bidrag på Kulturrådet och Monica Leijon, näringslivsstrateg på Regional utveckling, Region Norrbotten, kommer att dela med sig av de stöd som finns att söka.

Information och program

Inbjudan till Formstark Norrbotten


30-31 oktober, Bräcke

Datum: 30-31 oktober 2018
Plats: Bräcke Folkets hus

Kulturtinget 2018
Kulturtinget är en årlig återkommande mötesplats för politiker, tjänstepersoner, föreningar, institutioner, kulturskapare och andra intresserade i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Vad är bibliotekens och kulturskolans roll i ett hållbart samhälle? Föreläsningar, trendspaningar, seminarier och upplevelser, med deltagare från Kulturrådet: Karin Westling (Kultur och hälsa), Jenny Löfström Ellverson (Kulturskolan) och Peter Björkman (Bibliotek).

Lista över alla medverkande.
Se hela programmet här.

 OBS: Anmälan är möjlig till och med 15 oktober.


27 november, Stockholm

Tid: 15.00–17.00
Plats: Skarpnäcks Allé 25

Öppet hus: Funderar du på att söka kulturstöd eller utvecklingsstöd? Kom och ställ din fråga direkt till en handläggare och få individuell rådgivning! Tillsammans med Kulturförvaltningarna i Stockholms stad och Stockholms läns landsting, ordnar vi öppet i Skarpnäck.

Läs mer om det här:
http://bit.ly/2C0Ztdj
http://bit.ly/2PQWZB7

 

Header logo