Sök stöd inom andra EU-program

Nu finns intressanta stöd att söka inom EU-programmen Europa och medborgarna och Horisont 2020. Sista ansökningsdag är i mars, här kan du läsa mer om utlysningarna.

Europa för medborgarna

Har din organisation eller kommun planer på att göra ett internationellt kultursamarbete på temat demokrati och historia? Då kan EU-programmet Europa för medborgarna vara något för er. Programmet är uppdelat i två programområden, Europeisk hågkomst och Demokratisk delaktighet och engagemang, som bägge är öppna för ansökningar fram till 1 mars.

Syftet med Europa för medborgarna är att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. Genom programmet vill EU-kommissionen också stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid och samtidigt visa den mångfald som finns i EU.

Inom programmet kan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer söka bidrag för internationella samarbeten. För 2018 är den totala programbudgeten cirka 16,3 miljoner euro.

Ansökan görs hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är svensk kontaktpunkt för Europa för medborgarna och stödjer organisationer i ansökningsprocessen.

Horisont 2020

Även inom EU-programmet Horisont 2020 finns intressanta stöd att söka. Just nu finns en utlysning med inriktning på forskning kopplat till kulturella och kreativa näringar. Fokus ligger på inkluderande och hållbar tillväxt genom kulturella och kreativa näringar samt konst. Utlysningen ingår i delprogrammet Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen. Programmet finansierar projekt som tar fram ny kunskap och ökar förståelsen för dagens och framtida utmaningar och som kan bidra till utveckling av ny policy.

Sista ansökningsdag är 13 mars. Om du har frågor om stöden och din organisation behöver hjälp med ansökan kan du kontakta Vinnova som är svensk kontaktpunkt för stöden.

Header logo