Tips på publikationer om EU-finansiering

Det finns finansiering att söka inom EU för allt från jordbruk till kulturverksamhet och för alla verksamhetsformer från små föreningar till stora aktiebolag. Den nya broschyren En guide till EU-finansiering visar vägen in i den rika floran av stödformer.

Bidrag, stöd, lån och priser: olika finansieringsformer har olika förutsättningar. Ett bidrag förutsätter i princip alltid att mottagaren delfinansierar det som ska genomföras. Handläggningen sker inom EU-kommissionen. Stöd däremot, är en utbetalning till verksamheter som anses vara i behov av extra finansiering, till exempel jordbruket. Handläggningen sker nästan alltid regionalt. Lån innebär att EU lånar ut pengar för investeringar i forskning och innova­tion. Ett annat alternativ är att EU ställer garantier så att stödmottagarna kan få lån enklare eller på bättre villkor från banker och andra kreditinstitut. Ett exempel är lånefinansieringsinstrumentet inom Kreativa Europa, som än så länge inte har någon svensk part från kreditgivarsidan.

Beställ rapporten eller ladda ner den som pdf

Den nya broschyren från EU-kommissionen ger en övergripande ingång till EU-finansiering. Scenkonstnätverket IETM:s informativa och matnyttiga broschyr Fund-Finder har vi informerat om tidigare. Den beskriver vilka olika EU-program och stödformer som kan vara intressanta och aktuella för kulturorganisationer att söka stöd inom. Nu har en andra uppdaterad upplaga publicerats som ger viktig information om spännande stödmöjligheter inom EU för verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Läs fund-finder

Header logo