Aktuella ansökningsdatum

Här kan du se vilka ansökningsdatum som gäller för de olika stödformerna inom Kreativa Europa, delprogrammet Kultur.

Europeiska samarbetsprojekt
Under programperioden 2014-2020 är det möjligt att söka stöd för samarbetsprojekt en gång per år. Datumet för sista ansökningsdag 2017 har blivit framflyttat. Det nya ansökningsdatumet är den 18 januari 2018.
Läs mer

Europeiska nätverk
Det är inte längre möjligt att söka stöd för nätverk under denna programperiod.
Läs mer

Europeiska plattformar
Det är inte längre möjligt att söka stöd för plattformar under denna programperiod.
Läs mer

Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur
Under programperioden 2014-2020 är det möjligt att söka tvåårigt översättningsstöd en gång per år. Nästkommande ansökningsperiod är i februari 2018. Då kommer det även finnas möjlighet att söka treårigt stöd genom partnerskapsavtal. Vi uppdaterar med information om exakta datum för deadline så snart det är beslutat.
Läs mer

Observera att ansökan måste skickas innan klockan 12.00 på sista ansökningsdagen.

Header logo