Foto: Anna von Brömssen

Bokstart i Göteborg: "När familjerna kommer till biblioteket så känner vi att vi har lyckats"

Sedan 2015 har man bedrivit Bokstart i flera Göteborgsförorter. En dryg tredjedel av de slumpvis utvalda familjerna öppnar inte dörren. Bland dem man väl träffar fungerar det å andra sidan över förväntan.

Bibliotekarien Emma Bladby i Gårdsten känner det som en seger varje gång hon känner igen ett ansikte från ett Bokstartbesök.

– Om de kommer hit till biblioteket eller till öppna förskolans sångstunder, wow, då har vi lyckats. Det känns väldigt stort, säger hon.

Hembesöken tror hon är viktiga för att skapa en relation och förtroende. I Göteborg har man förlagt Bokstart till vissa delar av socioekonomiskt utsatta Gårdsten och Bergsjön.

Positivt bemötande

Den största utmaningen är att överhuvudtaget få komma på besök. Mellan 30 och 40 procent öppnar inte dörren.

– På en del dörrar står det fel namn, några är bortresta och andra vill inte ha besök. Vi hade kunnat tycka att det är en dålig siffra. Men när vi i princip blir mötta med glädje av alla vi väl träffar så får man fokusera på det, säger, Gertrud Widerberg, projektledare Bokstart, Göteborgs stad.

Sedan 2015 har hon och hennes kolleger i projektet träffat en tiondel av alla nyfödda i de här stadsdelarna, drygt 160 familjer. De hade förväntat sig mer problem, som till exempel att de skulle bli uppfattade som kontrollanter.

– Oron kom på skam, det är förbluffande hur väl vi blir mottagna. Många är positiva och jätteintresserade och vill bjuda på kakor, bullar och frukt. Ganska ofta är det lite språkhinder. Men när man möts öga mot öga så går det överraskande bra ändå, säger Gertrud Widerberg.

Tala på sitt hjärtas språk

Merparten av dem de träffar har inte svenska som modersmål. I många familjer talar föräldrarna olika språk. Därför kommer det ofta upp frågor om flerspråkighet.

– Vi har fått en påtaglig anledning att ta reda på mer om flerspråkighet. Rådet vi ger är att man ska kommunicera med barnet på sitt hjärtas språk, det man blir arg och det man blir kär på. Det är bästa grunden för barnets inlärning av svenska, säger hon.

Prata och sjung i lugn och ro

En del förvånas över att man kan läsa för barn som bara är sex månader. Då brukar bokstartarna förklara att det inte handlar om regelrätt läsning utom att kommunicera kring boken, att till exempel småprata kring bilderna. Första steget mot en bra språkutveckling är när det lilla barnet bankar eller tuggar på boken.

En del föräldrar är oroliga för att ettåringen inte vill sitta still och lyssna utan föredrar att gå, springa och klättra i stället. Då tipsar bokstartarna om att sjunga i stället. Ett annat råd är att stänga av tv:n för att skapa en stunds läsro. Bokstartarna talar inte illa om vare sig tv eller mobil. Många får ju till exempel sina föräldrars språk via YouTube.

Och när familjerna väl hittat till biblioteket eller öppna förskolan så får bokstartarna ytterligare ett bevis på att projektet har betydelse.

– De som jobbar på öppna förskolan har berättar att de ser skillnad på bokstartsbarn; hur de tittar och reagerar på böcker, säger Gertrud Widerberg.

KONTAKT

Maria Telenius (projektledare)
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Cecilia Eriksson (informationsmaterial)
08 519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Zoi Santikos (bokurval)
08-51926487
zoi.santikos@kulturradet.se

Header logo