Bild på nätverket On the Moves logga.

Gör din röst hörd

Nu kan du vara med och tycka till om planerna på ett mobilitetsstöd på EU-nivå för kulturaktörer och konstnärer. Delta i en enkät från nätverket On the Move senast 20 februari.

Just nu pågår förhandlingar om EU:s långtidsbudget, Multiannual Financial Framework, och innehållet i EU:s kommande programperiod efter 2020. Diskussioner förs på olika nivåer runtom i Europa och en av dem handlar om ett eventuellt mobilitetsstöd på EU-nivå för konstnärer och kulturaktörer.

Pilotprojekt i år

Genom ett initiativ från EU-kommissionen kommer ett pilotprojekt att genomföras under året inom ramen för Kreativa Europa. Vi kommer att informera mer om detta under våren.

Så här skriver nätverket On The Move om bakgrunden till initiativet:

There is a renewed interest, at a national and European policy level, in artists’ mobility across Europe and internationally. It has created the opportunity to explore the development of a European Mobility Fund for Arts and Culture. Via this online consultation, we aim to collect ideas from the cultural sector about the need for an artists’/cultural professionals’ mobility fund. It will shape our response to policy-makers across the EU in 2018.

Delta i enkät

Nu kan du vara med och tycka till om planerna på ett mobilitetsstöd i en enkät skapad av nätverket On the Move. Enkäten är öppen till och med 20 februari.

Header logo